NFU programma e-Health


"Persoonsgerichte zorg ondersteund door technologie;
daar waar het kan, daar waar het past."

 

Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dat is het gezamenlijk streven van de 8 umc's in het programma e-Health.

Visie NFU e-health live!

Visie NFU e-health live!

Binnen het Citrienfonds programma e-health werkten de umc’s de afgelopen jaren -met vele andere partijen- samen aan het verbeteren van de samenhang en de wetenschappelijk onderbouwing van het gebruik van e-health. Er is een gezamenlijke visie op e-health opgesteld, gebaseerd op de acht bestaande e-health visies van de umc’s welke gedurende het programma tot stand zijn gekomen.

Deze gezamenlijke visie vindt u hier terug.

De visie is een handreiking aan de umc’s, en hun vele partners, om ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verantwoord innoveren van de gezondheidszorg door middels van het inzetten van e-health.

Programmanieuws

Twitter